Jilli pireezedaantii shimallis Abdisaatiin durfamu Magaalaa Negeellee Arsiitti

Jilli pireezedaantii shimallis Abdisaatiin durfamu Magaalaa Negeellee Arsiittis manneen jireenyaa fi daldalaa deebi'anii suphamaa jiran ilaaluun Miidhamtootas jajjabeessamiiru.

Jilli pireezedaantii shimallis Abdisaatiin durfamu Magaalaa Negeellee Arsiittis manneen jireenyaa fi daldalaa deebi’anii suphamaa jiran ilaaluun Miidhamtootas jajjabeessamiiru.

Haaluma walfakkaatuin Jilli hoggansa Mootummaa Naannoo Oromiyaa kun Magaalaa Shaashamanneettis qabeenya manca’ee fi deebi’ee ijaarama jiru ilaaluun bakka bu’oota hawaasaa Godina Arsii Lixaa fi Magaalaa Shaashamannee waliinis mari’ateera.

Fayyeeraa Fufaatu gabaase.

Facebook Comments