Badhaasa namoota waan gaarii hojjetanii

Sirni Badhaasaa namoota hojii gaarii hojjetaniif kennamu yeroo torbaffaaf Hoteel Interkontineentaalitti gaggeeffame.

Sirni Badhaasaa namoota hojii gaarii hojjetaniif kennamu yeroo torbaffaaf Hoteel Interkontineentaalitti gaggeeffame.

Sirna kana irratti Pirezidaanti Saahilawarqi Zawudeefi ministiirri ministeera eegumsa fayyaa Dr. Amiir Amaan  argamaniiju.

Badhaasa bara kanaatiif namoonni 921 dame adda addaa sagal keessatti kaadhimmummaaf dhiyaataniiru.

Isaan keessaa damee tokko irraa namoota sadisadii  walumaa galatti nammoonni 27 filannoo dhumaaf dhiyaatanii jiru.

Sirna kana irratti kan argaman  Pirezidaanti Saahilawarqi Zawudee akka jedhanitti biyyi kan ijaaramtu walharkaa fuudhinsa dhalootaatiin waan ta’eef namoonni waangaarii dalaguun badhaafamtan dalagaa gaarii dhaloota dhufu dhaalchisuu qabdu jedhan

FBC gabaase

Facebook Comments