Gareen Biyyaalessa Itoophiyaa Sadaasa 6 fi 9 taphoota gulaallii Waancaa Afrikaa bara 2021 akka taphatu beekame.

Gareen Biyyaalessa Itoophiyaa Sadaasa 6 fi 9 taphoota gulaallii Waancaa Afrikaa bara 2021 akka taphatu beekame.

Gareen Biyyaalessa Itoophiyaa Sadaasa 6 fi 9 taphoota gulaallii Waancaa Afrikaa bara 2021 akka taphatu beekame.

Leenjisaan Waaliyaa Abrahaam Maabraatuu taphoota kanneeniif taphattoota 25 waamuun ni beekama.

Itoophiyaan gulaallii duraan dirreen ala Leeseetoorratti goolii galchuun ramaddiif darbiteeerti.

Gulaallichaan ramaddii K jalatti Maadaagaskaar, Kootdivoor fi Nijeer waliin kan ramadamte Itoophiyaan tapha duraa sadaasa 6 Maadaagaskaar waliin dirreen ala taphatti.

Guyyaa sadii booda ammoo Istaadiyeemii Tigraayitti Kotdivoor akka keessumemessitu sagantaa bahe ni mul’isa.

Gareen biyyaalessa Itoophiyaa wiixata dhufuu eegalee istaadiyeemii Tigraayitti shaakalu.

Facebook Comments