sirni hundeeffama Godina Baalee Bahaa

Godina Baalee Bahaa

Kaabineen Mootummaa Naannoo Oromiyaa dhiyeenya kana Godinni Baalee iddoo lamatti akka qoodamu murteesse ture.

Haaluma kanaan, guyyaa har’a sirni hundeeffama Godina Baalee Bahaa bakka hoggantoonni olaanoon Naannoo Oromiyaa argamanitti magaalaa Gindhiir istaadiyoomii Gindhiiritti gaggeeffamaa jira.

Sirna kanaratti pireezedaantiin itti aanaa MNO Obbo Shimallia Abdiisaa ni argamu jedhame eeggama.

Galmattis bakka bu’oota ummataa waliin ni mari’atama jedhameera.

Godinni Baalee Bahaa aanaalee 7 fi magaalaa 1n hudeeffame.

Duulaa Wayyeessaatu gabaase.

Facebook Comments