Waggoottan kurnan itti aanan Seektara Aadaa fi Tuurizimii seektara madda galii olaanaa gochuuf kan hojeetamu tahu Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa beeksiise.

Waggoottan kurnan itti aanan Seektara Aadaa fi Tuurizimii

Waggoottan kurnan itti aanan Seektara Aadaa fi Tuurizimii seektara madda galii olaanaa gochuuf kan hojeetamu tahu Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa beeksiise.

Hoogganaan Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa, obbo Kabbadaa Deessisaa akka jedhanitti, qabeenya aadaa fi ummamaa Oromiyaa gama tuurizimiitiin qabdu madda galii olaanaa seektara diinagdee utubu gochuuf xiyyeefannoon hojjeetama jedhan.

Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa karoora waggaa 10 baasuun caasaalee isaa godinaalee fi magaaloota akkasumas Abbootii Gadaa Oromoo waliin mari’ateera.

Facebook Comments