Manni marichaa mana keessatti sagaduun akka danda’amu beeksise

Manni Maree Waliigala Islaamummaa Itoophiyaa tatamsa’ina vaayirasii koroonaa ittisuuf mana keessatti sagaduun kan danda’amu ta’uu beeksise.

Manni Maree Waliigala Islaamummaa Itoophiyaa weerara vaayirasii koroonaa ilaalchisee har’a murtoo shari’aa dabarseera.

Qaama Mana marichaa kan ta’e Manni Maree Uulamaa ibsa laateen, weerara vaayirasii koroonaa ittisuuf juma’aas ta’ee saalata juma’aa hafuun mana keessatti sagaduun kan danda’amu ta’uu beeksiseera.

Manni marichaa namni vaayirasichaan shakkamu kamiyyuu juma’aas ta’ee saalata juma’aaf gara Masjiidaa , akkasumas barnoota amantaaf iddoo walga’ii ummataa dhaquun dhoorkaa ta’uu ibseera.

Qajeelfamaafi gorsa dhaabbilee fayyaaf ogeeyyiin darbu fudhachuun hojiirra oolchuun dirqama hordoftootaa amantichaa ta’uu manni marichaa beeksiseera Jechuun DhPI gabaaseera.

Facebook Comments