Ministirri Muummee Dr Abiyyi Ahimad Itiyoophiyaa kan jiraatan hunduu qindoominaan socha’uun vaayirasii Koronaa injifachuu akka qaban waamicha dhiyeessan.

qindoominaan socha'uun vaayirasii Koronaa injifachuu akka qaban waamicha dhiyeessan.

Ministirri Muummee Dr Abiyyi Ahimad Itiyoophiyaa kan jiraatan hunduu qindoominaan socha’uun vaayirasii Koronaa injifachuu akka qaban waamicha dhiyeessan.

Itiyoophiyaanoonni fi lammiileen biyya biraa Itoophiyaa jiraatan waamicha kana fudhatanii guyyaatti maatii sooranni tokko barbaachisuuf kan qaban irraa akka qoodaaniif Dr Abiyyi gaafataniiru.

Dabalataanis namoonni hojii kalaqaarratti bobba’an rakkoo amma muudatee fi gara fuula duraatti muudachuu malu adda baasuun galtee fayyadamuun furmaata akka dhiyeessan gaafataniiru.

Facebook Comments