Giddu Gala Gabaa WMO

Waldaan Misooma Oromiyaa Gidduu Gala Gabaa Birrii miliyoona 6 oliin ijaarsisaa ture xumuree eebbaaf qopheessaa akka jiru beeksiise.

Waldaan Misooma Oromiyaa Gidduu Gala Gabaa Birrii miliyoona 6 oliin ijaarsisaa ture xumuree eebbaaf qopheessaa akka jiru beeksiise.

Daareektarri Olaanaa Waldaa Misooma Oromiyaa Obbo Dajanee Itichaa akka OBNtti himanitti Waldichi magaalaa Adaamaa keessatti Giddu Gala Gabaa Birrii miliyoona jahaafi kuma dhibba lamaa oliin ijaarsisee xumuruudhaan tajaajilaaf qopheessaa jira jedhan.

Jidduu galli Gabaa WMO kun yeroo ji’a sadi hin caalle keessatti wayita ijaaramaa tureetti lammilee 400 oliifis carraa hojii uumeera jedhan.

Jiddu Galli Gabaa kun suuqiiwwan sadarkaa isaanii eeggatan 90 ol kan qabu tahuu fi yeroo dhiyootti kireeffamee tajaajila kennu kan eegaluu tahu obbo Dajaneen himaniiru.

Waldaan Misooma Oromiyaa Ummata dinagdeedhaan cimsuudhaaf hojii eegale cimee itti fufas jedhaniiru.

Masfin Tashoomaatu gabaase.

Facebook Comments