Oromiyaa Biroodkastiingi Neetworki - OBN
Qophii Heloo Doktor!

Maxxansa Fayyaa

September 21, 2020

Guyyaan Nageenyaa Idil-adduunyaa mata dure “Nageen Guutummaasaa...

September 18, 2020

Hooggantoonni Paartii Badhaadhinaa Godina Gujii le Guutummaasaa...

September 18, 2020

Nootiiwwan Birrii haaraan gara hojiitti yeroo gala Guutummaasaa...

September 8, 2020

Haala qabatamaa jiru hunda bu’uura godhachuun imaa Guutummaasaa...

What is happening doctor?

Hosted by Jemal Argo

An Invitation to Health, Questions and Answers, along with Invitations

Hosted by Jemal Argo

Gorsa Ogeeyyii Fayyaa.

Xiinxala Ogummaa Ogeessota Fayyaa Sagantaa Heloo Doktar

Heloo Doktar

Ogeessaa | Fayyadamaa

Heloo Doktar ' Dhukkuba Narvii' Muddee 07, 2011

Inistaagiraamii irra jirra.

Suuraalee waytaawaa fi babbareedaa argachuuf @OBNOromia hordofaa.

TVn OBN Instaagraamii @OBNOromia jedhu irratti suraalee mimmidhaagoofi iddoowwan hawwata biyya keenyaa tahan kutaa biyyattii adda addaa keessaa walitti qabuudhan gadi lakkisaa jira. Kanaafuu, Eenyummeessaa Instaagraamii OBN OBNOromiyaa kana waliif hiraa firaaf hiriyyoota keessan affeeraa.

Inistaagiraamiirra Jirra!
Instagram did not return a 200.