Oromiyaa Biroodkastiingi Neetworki - OBN
Qophii Heloo Doktor!

Maxxansa Fayyaa

November 25, 2020

OBN Sadaasa 16, 2013 –  Damee Indaastirii Faarmast Guutummaasaa...

November 25, 2020

OBN Sadaasa 16, 2013 – Hojiilee odeeffannoo fayyaa Guutummaasaa...

November 25, 2020

OBN Sadaasa 16, 2013 –Haala sharafa maallaqaa Baan Guutummaasaa...

November 24, 2020

OBN Sadaasaa 15, 2013 –Jalqaba kurmaana 3ffaa kees Guutummaasaa...

What is happening doctor?

Hosted by Jemal Argo

An Invitation to Health, Questions and Answers, along with Invitations

Hosted by Jemal Argo

Gorsa Ogeeyyii Fayyaa.

Xiinxala Ogummaa Ogeessota Fayyaa Sagantaa Heloo Doktar

Heloo Doktar

Ogeessaa | Fayyadamaa

Heloo Doktar ' Dhukkuba Narvii' Muddee 07, 2011

Inistaagiraamii irra jirra.

Suuraalee waytaawaa fi babbareedaa argachuuf @OBNOromia hordofaa.

TVn OBN Instaagraamii @OBNOromia jedhu irratti suraalee mimmidhaagoofi iddoowwan hawwata biyya keenyaa tahan kutaa biyyattii adda addaa keessaa walitti qabuudhan gadi lakkisaa jira. Kanaafuu, Eenyummeessaa Instaagraamii OBN OBNOromiyaa kana waliif hiraa firaaf hiriyyoota keessan affeeraa.

Inistaagiraamiirra Jirra!
Instagram did not return a 200.