Oromiyaa Biroodkastiingi Neetworki - OBN
Qophii Heloo Doktor!

Maxxansa Fayyaa

August 23, 2019

Taarifni  amma meeshaalee Ameerikaa irratti kaaham Guutummaasaa...

August 23, 2019

Doolaarri Ameerikaa kuma 65 fi dhibba 911 karaa se Guutummaasaa...

August 23, 2019

Dr. Abiyyi garas kan imalan pirezedaantii biyyitti Guutummaasaa...

August 23, 2019

Waltajjii kanarratti Pireezidaantiin Itti Aanaa MN Guutummaasaa...

August 23, 2019

Itiyoophiyaatti daa’iimman kuma Torba tajaajila ba Guutummaasaa...

What is happening doctor?

Hosted by Jemal Argo

An Invitation to Health, Questions and Answers, along with Invitations

Hosted by Jemal Argo

Gorsa Ogeeyyii Fayyaa.

Xiinxala Ogummaa Ogeessota Fayyaa Sagantaa Heloo Doktar

Heloo Doktar

Ogeessaa | Fayyadamaa

Heloo Doktar ' Dhukkuba Narvii' Muddee 07, 2011

Inistaagiraamii irra jirra.

Suuraalee waytaawaa fi babbareedaa argachuuf @OBNOromia hordofaa.

TVn OBN Instaagraamii @OBNOromia jedhu irratti suraalee mimmidhaagoofi iddoowwan hawwata biyya keenyaa tahan kutaa biyyattii adda addaa keessaa walitti qabuudhan gadi lakkisaa jira. Kanaafuu, Eenyummeessaa Instaagraamii OBN OBNOromiyaa kana waliif hiraa firaaf hiriyyoota keessan affeeraa.

Inistaagiraamiirra Jirra!