Qo’annoon Tilmaama baasii damee fayyaa biyyaalessaa 7ffaa ifoome

Qo’annoon Tilmaama baasii damee fayyaa biyyaalessaa 7ffaa ifoomuu Ministirri Fayyaa Dr Amiir Amaan fuula feesbuukii isaanirratti ibsaniiru.

Biyyattiitti qo’annoo kun waggaa Sadiin kan raawwatamu yoo ta’u, bu’aawwan isaaniis kanneen armaan gadiiti.

Baasiin waliigalaa Damee Fayyaa bara 2006 miiliyoona 49.5 irra ture bara 2009tti miiliyoona 72’n dabaleera.

Baasii yaalaaf kaffaltiin yaalamtootni baasaan dhibbeentaa 33 irraa gara dhibbeentaa 31tti gadi bu’eera.

Baasiin mootummaa ammoo dhibbeentaa 30 irraa gara 32tti ol guddateera.

Baasiin fayyaa waliigalaa keessaa dhibbentaan 41 Eegumsa Fayyaa Sadarkaa 1ffaa yoo ta’u, dhibbeentaa 29.4 ammoo hospitaalotaafi.

Qo’annoo kanaan kallattiin gara fuula duraa adda baafamuu Dr Amiir Amaan ibsaniiru.

Facebook Comments