Kondomiin dhaabbanni ‘Marie Stopes ‘ jedhamu raabse deebi’e sassaabamuufi

OBN Sadaasa 9, 2012 – Kondomiin dhaabbanni ‘Marie Stopes ‘ jedhamu raabse deebi’e sassaabamuufi.

Dhaabbanni Miti-mootummaa kun tajaajila fayyaa wal hormaataan walqabatu Yugaandaa keessatti kenna.

‘’ Eegdu lubbuu maqaa jedhu qabaatus,wayita qulqullinasaa akka tasaa to’atamu raabsaan marsaa lama qulqullina barbaachisu hin guutuu’’ jedhan Daarektarri Dhaabbata Marie Stopes Dr.Kaarolii Sikempii.

Dr.Kaaroliin akka himtetti, rakkoon kun kondomii marsaa lamaan dhiyootti raabsameerratti mul’ate.

Gaazexaan ‘Daily Monitor’ Kondomii mil.4 akka baay’atu ibse.
‘’ Amala dho’uu fi tarsa’uun akka irratti mul’atu qo’annoodhaan mirkaneffannerra,’’ jedha xalayaan Abbaan Taayitaa raabsaa Qoricha akka sassabamuuf xumura ji’a darbee erge.

Ogeettiin to’annoo nageeenyaa oomishaa Viktoriyaa Nambasaa dhaabbatichi torban lama keessatti odeeffannoo bal’aan raabsaa fi maamilatti sassabamuuf akka jiru hubachisuu jiraachuu qaba jedhanii xalayaa barreessan.

Ministirri fayyaa Yugaandaa akka jedhutti,ulfa hin barbaachisne, dhibeewwan saal-qunnamtiin daddarban akka HIV/AIDS ittisuuf kondomii mil 800 akka barbaachisu tilmaamni jiraachuu ‘Daily Monitor’ gabaaseera jedha gabaasni BBC.

Facebook Comments