Erga Hospitaala Reefraalaa Goobbaa dhufnee yaala arganee miidhama oolle jedhan dhukkubsatoonni hospitaalichatti yaalaman

Erga Hospitaala Reefraalaa Goobbaa yuunivarsitii Madda walaabuu dhufnee ogeeyyii fayyaan wal’aansa argannee miidhama oollee jedhan tajaajilamtoonii tajaajila ciisanii wal’aansaa hospitaalichaarraa argachaa jiran.

Hospitaalli Reefraalaa Goobbaa Yuunivarsitii Madda Walaabuu guyyaa guyyaan dhukkubsattootaa 500 hanga 600f tajaajila wal’aansa gara garaa kenna.

Tajaajilamtoonni aanalee Godina Baaleefi godinaalee ollaarraa dhufuun tajaajila yaala gara garaa argachaa jiran, tajaajilli kennamu gaarii ta’us, tajaajilli kutaalee wal’aansa tokko tokkoorraa ammoo komii qabaachuu himan.

Beellama baay’isuu, yeroon keessummeessuu dhabuu, rakkoo naamusa hojjetootaafi rakkoon dhiyeessii qorichaa furamuu qabaa gaafatan.

Hospitaalichatti Daayreektarri Kiliinikaalaa Dr. Kinfuu Dabalee komii tajaajilamtootaa kana furuuf qaama dhimmisaa ilaalu waliin hojjechaa jiraachuu himan.

Abdulrazzaaq Muhaammadtu gabaase

Facebook Comments