Hospitaala ammayyaa lama Magaalaa Finfinneetti ijaaruf qophiin taasiifama jira.

OBN Caamsaa 30, 2012- Kantiibaa Itti Aanaa Injinar Taakkalaa Uumaa fi Ministirri Fayyaa Dr. Liyaa Taddaassa qaamoolee dhimmi ijaarsa isaan ilaallatu waliin marii’atan.

Ijaarsi hospitaalaa kana Kutaa Bulchiinsa Nifaas Silki Laaftoo fi Koolfee Qaraaniyyootti kan raawwatamu yoo ta’uu yeroo ammaa diizaayinii fi lafa mijeessa jiraachuu marii kana irratti ibsameera.

Magaalaa Finfinneetti lakkoofsi namootaa yaalii barbaadanii dabalaa waan dhufeef hospitaaloota dabaluun immoo barbaachisaadha jedhan Injinaar Taakkaalaa Uumaan.

Magaalichaa keessa hospitaaloota mootummaa 6 kan jiran yoo ta’uu siree 1557 qofa of keessa qabu, hospitaaloonni lamaan kunneen ijaarsi isaanii yoo xumuramu siree kumaa ol of-keessaa qabatu jedhameera jedha odeeffannoon Waajjira Katibaa Magaalichaarrra arganne.

Facebook Comments