Jilli Pireezidaantii Itti Aanaa MNO obbo Shimallis Abdiisaan durfamu ayyaana Fiichee Cambalaalaa irratti hirmaachuf magaalaa Hawaasaa gale

Jila naannoo Oromiyaa qeerroo fi qarreenis kabaja ayyaana Fiichee Cambalaalaa irratti hirmaachuuf gara magaalaa Hawaasaa imaleef simannaan taasifame.

OBN Caamsaa 22, 2011 – Ayyaanni jijjiirraa bara haaraa Sidaamaa; Fiichee Caambalaalaan sagantaa addaddaan kabajamuu eegaleera.

Jilli Pireezidaantii Itti Aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan durfamu ayyaana Fiichee Cambalaalaa irratti hirmaachuf magaalaa Hawaasaa galan.

Jila naannoo Oromiyaa qeerroo fi qarreenis   kabaja ayyaana Fiichee Cambalaalaa irratti hirmaachuuf gara magaalaa Hawaasaa imaleef simannaan taasifame.

Ayyaana bara haaraa ummata Sidaamaa Fiichee Cambalaalaa kabajamuu irratti hirmaachuf keessummoonni adda addaa wayitaa ammaa kana gara magaalaa Hawaasaa galaa jiru.

Abbootii Gadaa, haadholiin fi Ejjattoon Sidaamaa keessummootaaf simannaa hoo’aa taasisaa jiru.

Ayyaanichi magaalaa Hawaasaatti agarsiisa aadaa, shubbisa aadaa Sidaamaa; Qexaalaa fi sirnoota addaddaan kabajamaa jira.

Fiichee Caambalaalaan calaqqee aadaa fi hawaasummaa uummata Sidaamaati.

Ayyaanni jijjiirraa baraa kun hambaa kiliyaa Dhaabbata Barnoota, Saayinsii fi Aadaa ta’uun galmaa’un isaa ni yaadatama.

Siimpooziyamiin aadaa fi afaan ummatichaarratti xiyyeeffatus ni taa’amaa jedhameera.

 

 

 

Facebook Comments