Qajeelfamni alkoolii biroodkaastidhaan beeksisuu dhoorku har’aa jalqabeeti hojiirra oola

Beeksisoonni dhugaatii alkoolii biilboordiis kaafamuu akka qaban ibsameera.

OBN Caamsaa 21, 2011 – Qajeelfamni alkoolii biroodkaastidhaan beeksisuu dhoorku har’aa jalqabeeti hojiirra oola.

Labsiin bulchiinsa Nyaataa fi Dawaa lakkoofsi 1112 Amajjii 28 bara011 Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatin ragga’ee, Gurraandhala 21 bara 2011 Gaazexaa Nagaarit irratti maxxanfamee ba’uun ni yaadatama.

Labsicharratti akkaataa keeyyata 74(4) qajeelfamni dhugaatii alkoolii biroodkaastidhaan (televiizhinii fi raadiyoodhan) beeksisuu dhoorku har’a Caamsaa 21 bara 2011 eegalee hojiirra kan oolu ta’uu Ministirri Fayyaa Dr. Amiir Amaan beeksisaniiru.

Haaluma kanaan miidiyaa biroodkaastidhaan alkoolii beeksisuun akka hin danda’amne hubachiisaniiru.

Beeksisoonni dhugaatii alkoolii biilboordiis kaafamuu akka qaban ibsameera.

Labsichaan namoota umriin isaanii waggaa 21 gadi ta’eef dhugaatii alkoolii gurguruun dhoorkadha.

Sadarkaa Eejansii Sadarkeessa Itiyoophiyaatin ragga’een hiikkaan alkoolii sirriin 0.5 ta’a.

Facebook Comments