Finfinneetti sochiin Doqdoqqee dhorkamuufi

Kantiibaa itti aanaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uuman ibsa har'a laataniin akka beeksisanitti, torbee tokkoof qaamolee nageenyaa waliin qorannaan taasifamuun booda murticharra ga'amuu eeraniiru.

Bulchiinsi magaalaa Finfinnee Waxabajjii 30, bara 2011 eegalee Imbaasiiwwanii fi tajajaila poostaa eeyyama qabaniin ala sochii Doqdoqqee hunda dhoorkufi.Image may contain: 2 people, people standing

Kantiibaa itti aanaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uuman ibsa har’a laataniin akka beeksisanitti, torbee tokkoof qaamolee nageenyaa waliin qorannaan taasifamuun booda murticharra ga’amuu eeraniiru.

Yakka magaalaa Finfinnee keessatti raawwatamu hambisuuf jecha murtichi murtaa’e jedhan Injiinar Taakkalaan. FBC tu gabaase

Facebook Comments