Godina Baaleetti dhimma warraaqsa diinagdee Oromoorratti mari’atame

OBN Wax. 04, 2011 –  Mariin warraaqsa diinagdee Oromoo bakka bu’oota hawaasa aanalee fi magaalota Godina Baalee waliin magaalaa Roobeetti taa’ame.

Marii kanarratti Hogganaan Biiroo Carraa Hojii Uumuu fi Indaastirii Oromiyaa Obbo Saadat Nashaa dabalatee Bulchaan godina Baalee Obbo Ibraahim Haajii fi Kantibaan Magaalaa Roobee Obbo Aadam Umar hawaasa waliin mari’ataniiru.

Hojii kamuu osoo hin tuffatin hojjechuun Oromoon diinagdeesaa jijjiiruu akka qabu himameera.

Rakkoolee bu’uuraalee misoomaa eddoon hojiif qaalayinsi gabaa, babal’inni indaastirii fi hojii dhabdootaf carraa hojii uumuun dhimma xiyyeeffannoo argachuu qabu akka ta’es ibsameera.

Injifannoo siyaasan arganne gara boodatti akka hin deebine diinagdeen utubuuf hunduu halkanii fi guyyaa hojjechuu akka qabu dhaamameera jechuun Abdurraazaaq Muhammadtu gabaase

Facebook Comments