Miseensonni Koomishinii Araaraa Itoophiyaa muuxannoo wal jijjiiruuf Keeniyaa galan

OBN Wax. O4, 2011 – Miseensonni koomishinii Araaraa Biyyaalessaa Waxabajjii 3-7 muuxannoo waljijjiiruuf Naayiroobii galaniiru.

Jillichi turmaata isaa Naayiroobiin sosochii Koomishinii Araaraa Keeniyaa fi Afrikaa Kibbaarraa muuxannoo fudhachuufi.

Dabalataanis hojiimaata  Koomishinii Tokkummaa Biyyaalessaa Keeniyaarra gahee hawaasni siiviikii nageenya ijaaruurratti qaburraa leenjii ni fudhatu.

Dawwannaa kanas kan qopheesse Imbaasii Itoophiyaa Keeniyaatti argamuu fi teessoo isaa biyya Ingiliizii kan godhate dhaabbata miti mootummaa ijaarsa nageenyaa irratti bobba’e ‘Conciliation Resources’ jedhamu ta’uu odeeffannoon Waajjira Dubbi Himaa Ministeera Dhimma Alaa irraa arganne ni mul’isa.

Facebook Comments