Piroojektoota daandii haaraa 91 hojechuuf karoorfamee

Bara baajataa 2012ti piroojektoonni daandii haaraa 91 hojjetamuuf karoorfamuu Abbaan Taayitaa Daandiwwanii Itiyoophiyaa beeksise.

OBN Ado. 25, 2011 -Bara baajataa 2012ti piroojektoota daandii haaraa 91 hojechuuf karoorfamee jira.

Image may contain: cloud, sky, bridge, outdoor and nature

Piroojektoota kanaaf Birrii biiliyoonni 150 kan qabame yoo ta’u, bara kanatti qofa Birrii biiliyoona 38ti oliin gara hojitti kan galamu ta’un himameera.

Piroojektoota daandii 91 keessa 48 piroojektoota bara kanaa yoo ta’an, kanneen hafan ammoo bara baajataa bara darbeerraa kan ce’an ta’uun himameera.

Abbaan Taayitichaa bara baajataa darbetti daandii hojechuuf karoorfate keessaa dhibbeentaa 63 raawwachuu beeksiseera.

Kanneen hafan ammoo kafaltii beenyaa, hanqina baajataa fi humna dhabuu koontiraakterootan harkifachuutu himame.

Piroojektoota bara baajataa bara darbe harkifachuun madda komii hawaasaa ta’an dabalatee isaan haara bara baajataa kanatti hojjechuuf karoorfamee jira.

Daandiiwwan bara baajataa 2012ti xiyyeeffannoon itti kenname hojjetaman keessa daandiiwwan Itiyoophiyaa biyyoota ollaan wal qunnamsiisan isaan hangafota ta’un himameera.

Bara baajataa kanatti raawwi fooyye qabu raawwachuuf hudhaaleen adda ba’uun kallattiin furmaata ka’amuun himameera.

Dhaabbilee mootummaan bara baajataa kanatti baajata guddaa ramadeef keessaa Abbaan Taayitaa daandiwwanii isa tokko ta’uun ni yaadatama.

Facebook Comments