Miinisteerri Nageenyaa dhaabbilee miidiyaa, namootaa dhuunfaa fi dhaabbilee garagaraa akkasumas maatii nageenyaa hundaaf waamicha dhiheesse

OBN Ebla 25, 2012- Miinisteerri Nageenyaa dhaabbilee miidiyaa, namootaa dhuunfaa fi dhaabbilee garagaraa akkasumas maatii nageenyaa hundaaf waamicha dhiheesse.

Weerara vaayiraasi koroonaa ittisuu ,too’achuufi dhibbaa geessisuu hir’isuuf jechaa koreen miinisteeroota labsii yeroo ariifachiisaa hogganuu akka hunda’ee ni yaadatama.

Miinisteerri naagenyaas seekireetariiyaati koominikeeshinii koricha ta’uun tajaajilaa jira jedheera.

Itti gaafatamuummaa akka biyyaatti kennaman kessaas odeeffannoo fi ragaalee vaayirasii koroonaan walqabatan waliitti qabuu fi raabsuudhaan hojiin ummata beeksisuus fudhate hojjataa jira.

Waan kana ta’ef Ministeerri, hojiirraa olmaa Labsi Yeroo Ariifachisaafi dhimmoota biroo ilaalchisee hojii koreen miinisteeroota vaayirasii koroonaa ittisuu fi too’achuu irratti yeroo yeroodhaan hojjatuu illalchisee gaaffii,ilaalchaa fi eeruu yoo qabattaan tooraa email-communication.mop@gmail.com erguu akka dandeessan waamicha isiini dhiheessinaa jedheera.

 

Facebook Comments