Naannoo Oromiyaatti waamicha fudhatama hinqabne waamamee ture karaatti hambisuun hawaasichi hojiisaa idilee hojjechaa jiraachuu.

'Waamicha fudhatama hin qabne'

Naannoo Oromiyaatti waamicha fudhatama hinqabne waamamee ture karaatti hambisuun hawaasichi hojiisaa idilee hojjechaa jiraachuun himame.

Naannoo Oromiyaatti waamichi fudhatama hinqabne waamamee kan ture karaatti hambsisuun hawaasichi hojiisaa guyyaa guyyaadhaan hojjechaa jiraachuu Koomishinarri Koomishinii Poolisii Naannichaa Jeneraal Araarsaa Mardaasaa beeksisaniiru.

Komishinarichi Dhaabbata Pireesii Itiyoophiyaatti akka himanitti; guyyaa kaleessaa Arsii Lixaa fi Harargee Lixaatti sochiin tokko tokko yoo jiraateeyyuu tumsa qaamonni nageenyaafi hawaasni taasiseen sochiichi to’atamuu danda’ameera jedhan.

Waamicha waamamee ture duubatti dhiisuun guyyaa har’aa godinoonni Oromiyaa hunduufi Magaalonni hunduu rakkoo nageenyaa tokko malee hojii idilee isaanii irratti kan argaman ta’uu koomishinarichi himaniiru.

Dhaabbata Pireesii Itiyoophiyaa odeeffanne

No photo description available.

Facebook Comments