Bara barnoota 2012tti barattoota kuma 300fi kuma 20 ol simatee barsiisuuf hojjechaa akka jiru Waajjirri barnoota Godina Shawaa Kaabaa beeksise

Hanga ammaattis barattoonni kuma 100fi kuma 77fi 443 galmaa’anii barnoota eegaluun isaanii himameera.

Bara barnoota 2012tti barattoota kuma 300fi kuma 20 ol simatee barsiisuuf hojjechaa akka jiru Waajjirri barnoota Godina Shawaa Kaabaa beeksise.

Hanga ammaattis barattoonni kuma 100fi kuma 77fi 443 galmaa’anii barnoota eegaluun isaanii himameera.

Hojiin baruufi barsiisuu kun mammeen barnoota mootummaafii dhuunfaa Godinicha keessatti argamanii 768 keessatti gaggeeffama jedhan Itti gaafatamaan Waajjira Barnoota Godina Shawaa kaabaa Obbo Baay’isaa Taayyee.

Hojiin baruufi barsiisuu guyyaa har’aa kan eegale yoo ta’u torbee kan keessatti galmee gutummaan guutuutti xumurree gara hojiittis seenna jedhan.

Godinicha keessa barsiisonni kuma 9fi 323 hojii baruuf barsiisu irratti ni hirmaatus jedhameera.

Akka godinaatti Kitaabileen Afaan Oromoo fi Saayinsiin kuta 5_8 hanqina qabaachuu kan himan Obbo Baay’isaan hanqina kanas furuuf Biiroo Barnoota waliin hojjechaa jiraachuu beeksisanii jiru. Shifarraa Sehaatu gabaase.

Facebook Comments