Oromiyaan bara kana misooma Qurxummiirraa kuntaala kuma 183 caalu galchuuf hojjetaa akka jiru, Ejensiin Misooma Qabeenya Beeyladaa Oromiyaa Beeksise

Oromiyaan bara kana misooma Qurxummiirraa kuntaala kuma 183 caalu galchuuf hojjetaa akka jiru, Ejensiin Misooma Qabeenya Beeyladaa Oromiyaa Beeksise

Oromiyaan bara kana misooma Qurxummiirraa kuntaala kuma 183 caalu galchuuf hojjetaa akka jiru, Ejensiin Misooma Qabeenya Beeyladaa Oromiyaa Beeksise.

Pirojektiin Haroo namtolchee horsiisa qurxummiitiif oolu Birrii Miil.5fi kuma dhibba ja’aan, Godina Arsii Aanaa Zuwaay Dugdaatti deeggarsa Dhaabbata Miti Mootummaa JICA’tiin hojjatame hojii eegaleera.

Haroon namtolchee hojjatame kun haroowwan gurguddoo Jaha qurxummii kuma lama hanga kuma sadi keessatti horsiisuun danda’ama jedhameera.

Haroowwan qixiqqoo 12 keessatti ammoo ilmooleen qurxummii 30 hanga 300 keessatti horsiisuun danda’ama jedhameera.
Misooma qurxummii kanarratti namoonni 24 waldaan gurmaa’anii hojii eegalaniiru.

Dhaabbata Miti Mootummaa JICA’tti Dursaan Pirojektichaa Mr.Tana Ka hawaasni naannichaa misooma qurxummiirraa fayyadamaa akka ta’uuf haroo kana akka misoomsan dubbataniiru.

Itti Gaafatamaan Waajjira Misooma Qabeenya Beeyladaa Fi Qurxummii Godina Arsii Dr.Abdii Yusuuf Hawaasni Misooma qurxummii irraa akka fayyadamuuf Haroo Uumamaa fi Namtolchee irratti hojjetamaa jira jedhan.

Itti aanaan Hogganaa Eejensii Beeyladaa Oromiyaa Dr.Tasfaayee Lammaa gamasaaniin bara darbe misooma qurxummii irraa qurxummii kuntaala kuma 129 argameera.

Barana ammoo qurxummii kuntaala kuma 183 ol galchuuf hojjetamaa jira;karoora qabame kana milkeessuuf muuxannoo iddoo tokko jiru iddoo biraatti babal’isuun akka hojjetamus Dr.Tasfaayeen dubbataniiru. Kan gabaase Nageessoo Galchuuti.

Facebook Comments