Mootummaan Naannoo Oromiyaa Hooggantoota gara garaa muude.

OBN Sad.19,2012- Mootummaan Naannoo Oromiyaa Hooggantoota 6’f muudama gara garaa kenne.

Haaluma kanaan:-

  1. Obbo Fiqaaduu Tasammaa sadarkaa Pirezdaantii I/aanaatti Hoogganaa waajjira Paartii
  2. Obbo Addisuu Araggaa Sad.pirezidaantii itti aanaatti Qindeessaa seektara Hawaasummaa
  3. Aadde Caaltuu Saanii sad.pirezidaantii itti aantuutti Qindeessituu kilaastara Diinagdee
  4. Obbo Kaasahun Gofee Hoogganaa abbaa taayitaa galiiwwan Oromiyaa
  5. Obbo Saadat Nashaa waajjira Paartiitti Hoogganaa ijaarsaa fi siyaasa magaalaa
  6. Obbo Abarraa Warquu waajjira Paartiitti Hoogganaa ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa ta’uun muudaman.

 

 

Facebook Comments