Qonnaan bultoonni miseensa WMO Godina Shawaa Bahaa aanaalee 9 Xaafii kuntaal 240 birri kuma 800titti tilmaamamuu barattoota Mana Barumsaa Addaa WMO Damee Adaamaaf gumaachan.

Qonnaan bultoonni miseensa WMO Godina Shawaa

Qonnaan bultoonni miseensa WMO Godina Shawaa Bahaa aanaalee 9 Xaafii kuntaal 240 birri kuma 800titti tilmaamamuu barattoota Mana Barumsaa Addaa WMO Damee Adaamaaf gumaachan.

Keennaa kana walhaarkaa fudhinsa kan raawwatan Bulchaa Godina Shawaa Bahaa Obbo Alaakaa Simbiruu fi Ministiira Galiwwanii fi Walitti Qabduu Itti aantuu Boordi WMO Adde Adaanach Abeebeeti.

Adde Adaanach keennaan kun dhaloota boori ijaaruuf Waldaan hojii hojjatuuf qonnaan bultoota deeggersa tasisaniif galateeffachuun, milkaa’ina hojji kanaaf qaamoole tumsa taasisaniif kabaja qaban ibsaniiru.

Hojii WMO milkeessuuf hundu tumsuu akka qabuus dhaamaniiru.

 

Facebook Comments