Akkaadamiin Hoggansaa Oromiyaa leenjii dandeetti raawwachiisummaa cimsuu marsaa 3ffaa Magaalaa Jimmaatti kennuu eegale

Misooma eegalamee ittii fufsiisu fi rakkoo uummataa furuuf hoggaantoota sadarkaa sadarkaan jiraniif leenjji dandeetti rawwachiisumaa kennuun murteessadha jedhame.

OBN Caamsaa 21, 2011- Akkaadamiin Hoggansaa Oromiyaa leenjii dandeettii raawwachiisummaa cimsuu marsaa 3ffaa guyyoota 15’f turu, gaggeessitoota 1800 godinaalee Oromiyaa 7 fi bulchinsa magaalaa 4 irraa hirmaataniif magaalaa jimmaatti kennuu eegale.

Itti Gaafatamaan Ijaarsa Siyaasa Magaalaa Oromiyaa Obbo Kaasahuun Gonfee, kaayyoo kaayyoon leenjii kanaa hooggansii jijjiramaa tarsiimoo fi imaammata biyyatti sirriitti beekee jijjirama roga maraan biyyattin eegalte akka milkeessuufi jedhan.

Misooma eegalamee  ittii fufsiisu fi rakkoo uummataa furuuf hoggaantoota sadarkaa sadarkaan jiraniif leenjji dandeetti rawwachiisumaa kennuun murteessadha jedhan.

Naannoo Oromiyaatti, leenjjin dandeetti rawwachiisumaa walfakkatuu hanga waxabajjiitti gaggeessitoota kuma 10iif ni kennama jedhameera.

Hogganttoota kanneenif leenjicha kenna kan jiran piroofeesaraa Gargaaraa Mihiratuu Shaanqoo , qormaataa kamiyyuu ceehuuf, hiikkaan Addunyaaf kennuun tahuu qaba jedhan.

Kunis kan barbaachisee walqixummaa namootaaf akka eenyuumma sirrii hubatan taasisaa jedhan Piroofeessarri Gargaaraa Mihiratuu Shaanqoo.

Hanga ammaatti  marsaa 3ffaa kana dabalatee namoonni 5000 ol leenjii fudhataniiru jechuun rippoortarri keenya Kootii Tarrafaa gabaastetti.

Facebook Comments