”Itoophiyaa hunda hammattu ijaaraa jirra” Obbo Shimallis Abdiisaa

Sabboonummaa fi qabsoo Oromoo kana hooggantoonni jijjiramaa ODP ofitti fudhatee aarsaa barbaachisu hunda kaffalee galmaan gahuuf tumsa isarraa eeggamu bahuu qabaa jedhan Obbo Shimallis.

OBN Caamsaa 19, 2011- Akkaadaamiin Hoggansaa Naannoo Oromiyaa hooggantoota 1800 godinaalee sagalii fi Bulchiinsa magaalaa 5 irraa magaalaa Jimmaatti leenjii marsaa 2ffaa kennaa ture xumure.

Xummura leenji kanarratti Pireezidaanti Itti Aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimalliis Abdiisaa fi Itti Gaafatamaan Waajira ODP Giddu galeessaa Obbo Addisuu Araggaa argamaniiru.

Obbo Shimallis waltajjicharratti akka jedhanitti, jijjirama akka biyyaatti dhufeef uummaanni Oromoo qabsoo yeroo dheeraan aarsaa guddaa kaffaleera.

Sabboonummaa fi qabsoo Oromoo kana hooggantoonni jijjiramaa ODP ofittii fudhatee aarsaa barbaachisu hunda kaffalee galmaan gahuuf tumsi isarraa eeggamu bahuu qabaa jedhan Obbo Shimallis.

Gaaffiilee Siyaasaa bu’uura ta’an kan sabootni fi sablammoonni biyya kanaa gaafachaa turan deebisuuf Itoophiyaa gosa tokko leellistuu, kaan ukkaamsitu osoo hin taane Itoophiyaa hundaaf haadha taate hunda hammattu ijaaraa jirras jedhaniiru.

Itoophiyaa ijaaraa jirru kana galmaan gahuuf gaheen hoggansa jijjiramaa fii uuummata olaanaa tahuu beekuun haaromsa biyyaa eegalamee dhugoomsuuf xiiqiin hojjachuu qabna jechuun Obbo Shimallis dhaamaniiru.

Sabboonummaa Oromoo yaada mo’ataan utubne,humna jijjiramaa kan ta’ee dargaggoota keenya xiinsammuu mo’achuufii hoogganuun ijaarree, baallii qabsoo jaarra tokkof walakkan booda nutti deebite eeggachuun jiijiramaa rogamaraan eegalle galmaan geenya kan jedhan ammo Obboo Addisuu Araggaati. Kan gabaase Rippoortara keenya Kootii Tarrafaati.

 

Facebook Comments