Piroojeektiin Reeyijaayiik Gi’ootarmaal Itoophiyaatti hurka anniisaa misoomsuufi

Hurka anniisaa kana misoomsuuf Doolaara Ameerikaa biiliyoona 4.4tu ramadame.

OBN Caamsaa 20, 2011 – Piroojeektiin Reeyijaayiik Gi’ootarmaal jedhamu Itoophiyaatti hurka anniisaa misoomsuuf Doolaara Ameerikaa biiliyoona 4.4 ramadee socha’aa jira.

Piroojeetiin kunis abbaa qabeenyaa lammii biyya Ayiislaandi Pool Tuudoorin kan deeggaramu yoo ta’u, hojii hurka anniisaa hojjechuun beekamaadha.

Itoophiyaa keessattis hojii hurka anniisaa meeggaa waattii 500 maddisiisuu kan danda’u naannawa Korpheettii fi Tulluu Mooyyeetti bara dhufu ji’a Fulbaanaa keessa hojii eegaluuf karoorfateera.

Akka dhaabbata Reeyijaaviik Gi’ootermaalitti piroojektiin kun yoo xumuramu humna anniisaa maddisiisuun Afrikaa irraa isa guddaa taasisa jedheera.

Piroojektiin kun karoora Itoophiyaan bara 2025tti, biyyoota galii jiddu galeessaa ta’an cinaa hiriiruuf qabatte galmaan gahuuf gahee ol aanaa qaba jedha gabaasni Biluumbargi.

 

Facebook Comments