Doonaaldi Tiraampi bara 2020’tti irradeebiin filatamuuf duula eegalan

Tiraampi haadha warraasaanii Meelaniyaa gara waltajjiitti akka baheen ''Waggoota 6'n dhufus giifti- duree taate waan itti fuftuuf gammaddeetti ''jedhan.

OBN Wax. 12, 2011- Pireezidantiin US Doonaaldi Tiraampi irra debiin filatamuuf duula na filadhaa isaanii eegalan. Deeggartoonni waggoota afran dhufus garee isaanii akka tumsan gaafatan.

Deeggartoota kumaatamaan lakka’ama duratti duula filannoo wayita eegalan Floorida’ mana koo lammataa’ jedhan.

Tiraampi Dimookiraatonni biyya keenya addaan qooduuf yaalu jechuun himatan.

Sagaleen tilmaama duraa sassaabame akka agarsiisutti,Traamp morkaattoota Dimookiraatootan durfamaa jiru.

Tiraampi haadha warraasaanii Meelaniyaa gara waltajjiitti akka baheen ”Waggoota 6’n dhufus giifti- duree taate waan itti fuftuuf gammaddeetti ”jedhan.

”Har’a duula filannoo Pirezedantummaa US marsaa lammaffaa isin duratti eegaleera, akkan isin hin daganneemmoo waadaa isiniif seena” jechuun deeggarootatti dubbatan.

Dorgommii Preezidantummmaa marroo duraan bulchiinsa Flooridaatti Traamp garagarummaa sagalee muraasaatiin filannicha injifatani.

Tiraaampi maaal jedhan?

Haasaa daqiiqaa 80 keeessatti ijoo dubbii wayita duula filannoo bara 2016 dubbatan irra deddebi’aa turan.

Godaansa seeraan alaarratti tarkaanfii fudhachuun ittuma fufa jedhan.

”Biyyi keenya kan lammilee seera biyyattiin eeganiiti, kan yakkamtoota alagaa seera hin kabajne mitii ”jechuun deeggartooota Flooridaattii himan.

Dimookiraatonni godaantota seeran alaa irraa deeggarsa argachuu fedhu’ biyya keenya balleessuu barbaadu akkuma nuti beeknu.”

Traamp Morkattoota isaan”radical left-wing mob” warra Soshaalizimii Ameerikaatti fiduuf dhama’u jedhan.

”Bara 2020tti Dimookiraatota filachuun leellistoota Soshaalizimii Ameerikaa balleessan filachuudha’ jechuun namoota walitti qabamanitti himan.

Dinagdeen biyyatti kallatti gaarii qabachuu kaasuun, qo’annoo Muular filannoon bara 2016 Raashiyaatti hidhata qabachuu irratti xiyyeeffate ‘warra dubbii dharaa gabaasu jaalatu ta’ii sana booda kan turee’ jedhe.

Morkataan Paartii Dimookiraatotaa Berniyee Saanders toora twitaraasaarratti duula filannoo Traamp eegalaniif ”samii wal cina jirtu keesssuma jirra”jechuun deebisaniif.

”Hojiin keenyaa ijoon Pireezidanti seena biyyattin ammaa qabdu keessatti hamaa kana injifachuudha”jedhe Saanders. Maddi:-BBC

Facebook Comments