Injiinar Taakkalaa Uuman sagantaa dhaabbii biqiltuu bara 2011 jalqabsiisan

OBN Caamsaa 30, 2011 – Kantiibaa Itti Aanaan Magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uuman sagantaa dhaabbii biqiltuu bara 2011 jalqabsiisan.

Injiinar Taakkalaan Mana Barumsaa Miniiliik Sadarkaa 1ffaa  fi Mana Barumsaa Yakkaatiit 12tti argamuudhan saganticha jalqabsiisaniiru.

Ganna baranaa haaromsi manneen barnootaa fi bara barnootaa 2012f abbootii qabeenyaatin deeggarsi yuunifoormii fi meeshaalee barnootaa ni taasifama jedhaniiru.

Sagantaa barattootaf nyaata dhiyeessuu baranaatin barattoonni kumni 70 fayyadamoo kan ta’an yammuu ta’u, bara itti aanutti barattoonni kumni 300 fayyadamoo ni ta’u jedhan.FBCtu gabaase.

 

Facebook Comments