Oomisha bunaa Itoophiyaan bara dhuftu gabaa alaatif ergitu ni dabala-Ameerikaa

Oomisha bunaa toonii kuma 200 fi kuma 40 gabaa alaatif erguudhaan, daballiin % 0.5 ni galmaa’a jedheera.

OBN Wax. 03, 2011- Itoophiyaan bara itti aanu oomishti bunaa gabaa alaatif ergitu kan dabalu ta’uu Kutaan Qajeelcha Qonnaa Ameerikaa beeksise.

Itoophiyaatti, Kutaan Qajeelcha Qonnaa Ameerikaa odeeffannoo baasen akka beeksisetti, Itoophiyaan oomishti bunaa Onkololeessaa amma Fulbaanaatti ergitu ni dabala.

Oomisha bunaa toonii kuma 200 fi kuma 40 gabaa alaatif erguudhaan, daballiin % 0.5 ni galmaa’a jedheera.

 Fedhiin gabaa biyya keessaas %2.4 ni dabala jedheera.

Yeroo ammaatti oomisha bunaa kan dabale yoo ta’u, bara itti aanu bunni tooniin miiliyoonni 7.35 ni oomishama jedheera odeeffannichi.

Kunis kan baranaatin garaagartee %1.4 qaba jedha gabaasni Rooyitarsi.

Facebook Comments