Wixineen baajata mootummaa federaalaa 2012 Birrii Biiliyoona 300 fi Biiliyoona 86 ol akka ta’u murtaa’e

Manni Marii Ministirootaa walga’ii idilee 71ffaasaa sanbata darbee taa’eera.

OBN Wax. 03, 2011- Wixineen baajata mootummaa federaalaa 2012 Birrii biiliyoona dhibba 3 fi biiliyoona 86 ol akka ta’u murtaa’e.

Manni Marii Ministirootaa walga’ii idilee 71ffaasaa sanbata darbee taa’eera.

Walga’ichaanis baajanni mootummaa federaaalaa kan bara baajataa 2012 Birrii biiliyoona 300 fi biiliyoona 86 fi miiliyoona 900 fi miiliyoona 54 fi kuma 900 fi kuma 65 fi 289 akka ta’u murteessera.

Haaluma kanaanis;
1. Baasii idileetif 109,468,582,456
2. Baasii kaappitaalatiif 130,710,876,568
3. Deeggarsa naannoleetif 140,775,506,265
4. Raawwii misooma waaraaf 6,000,000,000
=Ida’ama 386,954,965,289

Manni Marii Ministirootaa wixinee baajataa dhiyaaterratti erga mari’ateen booda akka ragga’u Mana Marii Bakka Bu’oota Uummataatif dabarseera.

Facebook Comments