Oromiyaa Biroodkastiingi Neetworki - OBN
Gola Oromiyaa

Oduu Gola Oromiyaa:

September 21, 2020

Guyyaan Nageenyaa Idil-adduunyaa mata dure “Nageen ...

September 18, 2020

Hooggantoonni Paartii Badhaadhinaa Godina Gujii le ...

September 18, 2020

Nootiiwwan Birrii haaraan gara hojiitti yeroo gala ...

September 9, 2020

Haroo Dambal misoomsanii faayidaa ummataaf oolchuu ...

September 8, 2020

Haala qabatamaa jiru hunda bu’uura godhachuun imaa ...

September 8, 2020

‘Sirna jabaa qabaachuun Oromoofi Oromummaa ceesisu ...

September 8, 2020

Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa Ardaan Jilaa ...

September 8, 2020

Lolaan Sudaan naannoowwan Arkii’oloojiif sodaa ta’ ...

  • Addunyaa

  • Siyaasa

  • Biizinasii

  • Africa

  • Biyyoolessa

Gola Oromiyaa: Imala iddoowwan seena qabeeyyii Oromiyaa.

Iddoowwan seena qabeeyyii Oromiyaa bifa suuraa adda addaatiin isiniif maxxansina

Gola Oromiyaa

Hara Abijaataa
Tours | Travel + Leisure
Gola Oromiyaa

Hara Abijaataa

Gola Oromiyaa

Gola Oromiyaa

Gola Oromiyaa Darribee Dabalee

Daawwii Imala oromiyaa

Gola Oromiyaa Darribee Dabalee

Imala

Oromiyaa | Itoophiyaa | Afrikaa |Addunyaa

Fri, May 31, 2019

Fri, May 31, 2019

Fri, May 31, 2019

Thu, Dec 20, 2018

Fri, Dec 07, 2018

Wed, Dec 19, 2018

Wed, Dec 19, 2018

Wed, Dec 19, 2018

Odeeffannoo Haaraa

September 21, 2020

Guyyaan Nageenyaa Idil-adduunyaa mata dure “Nageenya waliin haa eegnuu”(Shaping Peace Together) jedhuun guyyaa har’a guutuu Adduunyaatti kabajamaa akk ...

September 18, 2020

Hooggantoonni Paartii Badhaadhinaa Godina Gujii leenjii isaaniif kennamaa ture erga xumuranii booda dhiiga arjooman. Hooggantoonni Paartii Badhaadhina ...

September 18, 2020

Nootiiwwan Birrii haaraan gara hojiitti yeroo galan lammiileen galii gadaanaa qaban hanqina maallaqaaf akka hinsaaxilamneef of-eeggannoo gochuun barba ...

Find us on Instagram!

at @OBN to stay up to date with the latest.

OBN’s brand new breakfast OBN launches on Monday 28 April - but that's not the only thing that's new. To go with our new show we have a Good Morning UK Instagram account! Can’t get enough of images from our collection? Want a behind-the-scenes look at the library and its events? You’re in luck:

We are now on Instagram
Instagram did not return a 200.