Maanchistar Yunaayitid Joosee Moriinoo Gaggeesse

Maanchistar Yunaayitid leenjisaa isaa Joosee Moriinoo gaggeessuu ibseera.

Joosee Moriinon turtii waggaa 2 fi walakkaa booda kilabicha gadhiise.

Kilabichi ibsa baasen Joosee Moriinon turtii kilabichaa keessatti tajaajila kenna turaniif galateeffachuun, gara fuula duraattis carraa gaarii hawwuufii ibseera.

Leenjisaan bakka Moriinoo bu’u hanga qaxaramutti namni yeroof bakka bu’u ni ifooma jechuun kilabichi beeksiseera.

Facebook Comments