Istaadiyamiin Maqalee fi Baahir Daar waldorgommii Konfedereeshiniin Caf yeroof eeyyameef

Istaadiyamiin Maqalee fi Baahir Daar waldorgommii Konfedereeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa (Caf) akka gaggeessu eeyyama yeroof argate

IstaadiyamiinMaqalee fi Baahir Daar waldorgommii Konfedereeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa (CAF) akka gaggeessu eeyyama yeroof argachuu isaa Federeshinii Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa beeksiseera.

Konfedereeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa (Caf) Isataadiyamoota Tigraay fi Baahir Daar Hagayya 1,2011 hamma Onkololeessa 1,2012 tti kan eeyyame.

Ji’oota lamaan kana keessatti Istaadiyamoonni kunneen waan gutamuu qabu akka guutan federeshiniichi akeekkachiisaniiru.

Facebook Comments