Pogbaan gurraachummaa isaan arrabsoof saaxilame

OBN Hagayya 14, 2011 – Taphataan sarara gidduu Maanchester Yunaayitid Paawul Pogbaa erga rukkutaa peenaaliitii lakkoofsisuu dadhabee torban kana keessa gurraachummaa isaaf arrabsoof saaxilame jira.

Pogbaan taphattoota torban kana keessa miidiyaa hawwaasummaan arrabsoon gurraacha ta’uu buureffate irratti duulame keessaa sadaffaadha.

Taphataan lammii firansi umuriin isaa ganna 26 ta’e kun rukkutaa penaaliitii tapha yeroo boqonnaan booda argatan galchuu hin dandeenye.

Yeroo adabbii penaaliitii akkana argatanitti Maanchester Yunaayitidiifi Woolvis tokko walqixa turan.

Gaafa Dilbataa, taphataan sarara fuula duraa kilaba Riidiingi Yaakuuw Meeyite, akkuma penaaliitiin inni rukute isa goolii eeguun qolatamteen arrabsoon sanyummaa karaa miidiyaa hawwaasummaan isa qaqqabe.

Torban darbe, Cheelsiin ammoo “arrabsoo jibbisiisaa” sababii tapha Supper Kaappii Liiverpuul waliin taphatanirratti rukkutaa dhumaa Tammiyi Abraham dhabeerratti isarra ga’aa ture balaaleffateera.

Leenjisaan Cheelsii Firaank Lampard arrabsoo taphataa lammii Ingilaand umuriin isaa ganna 21 ta’erra ga’e balaaleffachuun “fokkisaadha” jedheera. Taphattoonni arrabsoo sanyummaa kanaan irratti xiyyeefatamuun kun kampaaniiwwan miidiyaalee hawwaasummaan caalmaatti irratti hojjetamuu akka qabu yaada dhiyeesseera.

Deeggartoonni biroon ergaa arrabsoo tiwiiteraan gara Pogbaatti ergame yeroodhuma sana balaalefataniiru.

Ergaan tiwiiteraa hedduun booda kan haqaman yommuu ta’u akkawontoonni biroo baayyee ta’an ammoo achirraayyu kaafamaniiru.

Seerri itti fayyadama tiwiiteraa akkas jedha “amalawwan namoota jibbuudhaan ergaa dabarsan irratti tarkaanfii fudhadhu.”

Adoolessa keessa, dhaabbanni tola-ooltummaa sanyummaa balaaleffatu ‘Kick It Out’ jedhamu gabaasa baaseen arrabsoon sanyummaa irratti xiyyeeffate bara dorgommii darbe 43% tiin dabaluu, himatni arrabsoowwan 274 ammoo galmaa’uu ibseera. Bara achi’aanu 192 ture jedha gabaasni BBC.

 

 

Facebook Comments