Ramaddiin Kilaboota Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa Fulbaana 13, 2012 ifooma

OBN Fulbaana 8, 2012 -Ramaddiin Kilaboota Kubbaa Miilaa liigii Itiyoophiyaa keessatti hirmaatanii Fulbaana 13, 2012 akka ifoomu Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa beeksiseera.

Carraan ramaddii Kilaboota kubbaa miilaa dhiiraa bara 2012tti liigii Itiyoophiyaa keessatti hirmaatanii 24 Fulbaana 13, 2012 akka bahu Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa beeksiseera.

Federeeshinichi ibsa miidiyaaleef kenneen akka hubachiisetti, Maqalee 70 Indartaa, Dedebiit, Sihuul Shiree fi Yuunvarsiitiin Walwaloo Addagiraati garee tokko jalatti, Magaalaan Baahir Daar, Faasiil Kanamaan immoo ramaddii biroon, akkasumas Bunni Sidaamaa fi Walaayitaa Diichaan ramaddii gara garaa jalatti akka ramadaman murtaa’eera.

Ramaddiin kilaboota 16 hafanii immoo Fulbaana 13, 2012 carraa bahuun akka beekamu Federeeshinichi beeksiseera jedha odeeffannoon EBC irraa arganne.

Facebook Comments