Shaampiyoonaa atleetiksii addunyaa Doohaa 17ffaa

Atleetonni Itiyoophiyaa shaampiyoonaa atleetiksii addunyaa Doohaa 17ffaarratti hirmaatan ifooman.

Haaluma kanaan;
1.Meetira 5000 dhiiran
Muktaar Idriis
Xilaahuun Haylee
Salamoon Baaraggaa
Haagoos G/hiywat
Abbaadii Haddiis

2.Meetira 5000 dubartootan
Lattasanbat Giday
Hawwii Fayyisaa
Faantuu Warquu
Tsahaay Gammachuu

3.Meetira 10,000 dhiiran
Haagoos G/hiywat
Yoomiif Qajeelchaa
Andu’aamlaak Ballihuu
Salamoon Baaraggaa

4.Meetira 10,000 dubartootan
Almaaz Ayyaanaa
Lattasanbat Giday
Natsaannat Guddataa
Sanbaree Tafarii
Tsahaay Gammachuu

5.Gufachoo meetira 3000 dhiiran
Geetinnat Waasee
Caalaa Baayyuu
Lammeechaa Girmaa
Takkalaa Nigaatuu

6.Gufachuu meetira 3000 dubartootan
Maqdas Abarraa
Loomii Tafarraa
Zarfee Wandimmaagany
Agaree Balaachaw

7.Meetira 1,500 dhiiran
Saamu’eel Tafarraa
Taaddasaa Lammii

8.Meetira 1,500 dubartootan
Ganzabee Dibaabaa
Guudaaf Tsaggaayee
Aksuumaayiit Ambaayee
Lamlam Hayluu

9.Maaraatoona dhiiraa
Leellisaa Deesisaa
Moossinnat Garramoo
Mulee Waasiihuun
Shuraa Qixxaataa

10.Maaraatoona dubartootaa
Roozaa Darajjee
Ruuttii Aagaa
Shuraa Damissee

11.Tarkaanfii
Yehwaalaayee Ballaxaa

Dorgommicharratti hirmaachuuf biyyoonni 200 ol sochii taasisaa jiru.

Ityoophiyaanis dorgomtoota dhaabbii fi eeggattoota 60 ta’an adda baastetti.

Dorgommichi baatii Faranjootaa Fulbaana 27,2019 amma Oktoobar 6,2019tti gaggeeffama.

Facebook Comments