OBN Sada 19 2012-Arseenaal turtii Ji’oota 18 booda Leenjisaa Kilabichaa Unaa’i Emirii Hojiisaaniirraa ari’e. Seenaa Arseen Veengar Arseenaal keessatti hojjetan itti fufsiisu jedhamuun caamsaa bara 2018 kan qacaraman Emiriin qabxii gadi aanaa barana galmeessisaniin ari’aman. Kaleessaa dorgommii Liigii Awurooppaan Intirrankit Firaankifartiin goolii 2-1 mo’amuun ariyamuusaaniif sababa ta’eera.

Kilabicha waliin taphoota 7 walitti aansuun osoo hin mo’atin kan imalan Unaa’i Emiriin erga bara 1992 as rikoordii gadi aanaa galmeessisaniiru. Pirimiyeer Liigii Ingilaandiin Onkoloolessa darbee asitti kan hin dandeenye Arseenaal, Liigichaan qabxii 18’n sadarkaa 8ffaarra jira. Dursaa Liigichaa Liiverpuuliin qabxii 18 kan fagaate Arseenaal sadarkaa 4ffaarras qabxii 8’n fagaatee jira. Jijjiirraa ganna darbeetiin Paawundii miiliyoona 100fi miiliyoonaa 30 baasuun Nikolaas Peeppee, Daavid Lu’is ,Ki’eran Ti’erney ,Gabreel Martineel fi Wiiliyaan Saalibaa bitanis jijjirama hin fidne.

Emiriin Arsenaal leenjisaa taphoota Pirimiyeer Liigii 51 kan dursan yoo ta’u kan mo’atan 25 qofadha. Walakkaa gadi kan mo’an Emiriin dhibbeentaan innjifachuusaanii P/Liigii harka 49 dha jedha ragaan lakkoofsaa Opta’n baase. Kilabichi hojii hanga ammatti hojjetaniif galateeffachuun gaggeessera. Leenjisaa itti aanaa kilabichaa kan ta`e taphataan sarara gidduu duraanii kilabichaa Fireedii Luumbergi leenjisaa yeroo ta`uun hojjeta. Amma gaaffii iddoosaanii eeenyu bu`a kan jedhu ta`eera. Leenjisaan duraanii Juventuus Masimiliyaano Allegri ,Mikeel Arteetaa, Nuno Espirintoo Santoo,Moorishiyoo Poochetiinoo,Raafaa Beeniteez ,Paatrik Viyeeraa, Bireendaan Roojersi,Eddie Howe,Kaarloo Anchelootii,Deegoo Simoonee Leenjistoota Maqaansaanii Arsenaal waliin dhahamaa jiru

.Madda -Sky Sport

Facebook Comments