Leenjiin ogummaa murteessitoota Kubbaa Saaphanaaf kenname

OBN Sadaasa 4, 2012 – Leenjiin ispoortii ogummaa isaanii ittiin guddifatan, murteessitoota Kubbaa Saaphanaa Aanaalee Godina Shawaa Kibba Lixaaf kennameefii jira.

Leenjiin kunis guyyoottan 15f kan kennamaa ture yoo ta’u, leenjicharrattis murteessitoonni aanaalee godinichaa hundarraa walitti babahan 34 oli ta’an kan hirmaatan ta’uus Itti gaafatamtuun Waajjira Ispoortii Godinichaa aadde Asteer Abbabaa himaniiru.

Yeroo kana leenji’uun murteessitoota kubbaa Saaphanaa kun taphootawaldorgommii kanaan booda gaggeeffamaniif murtee sirrii fi haqa qabeessa ogummaarratti hundaa’e laachuuf ni gargaaraas jedhameera.

Irgixaa Gonfaatu gabaase.

Facebook Comments