Moo Faarah

OBN Sad,2012-Atileetiin Gireet Biriiteen Mohammad Faarah'n Olompiikii Tookiyoon gara tiraakiitti akka deebi'u dubbate.

Atileetiin Gireet Biriiteen Mohammad Faarah’n Olompiikii Tookiyoon gara tiraakiitti akka deebi’u dubbate. Shaampiyooniin Olompikii yeroo 4 Moo Faarah Olompiikii Tookiyoo bara 2020 irratti yeroo 5ffaaf Shaampiyoonii ta’uuf Meetira kuma 10’n akka hirmaatu beeksiseera.

Shaampiyoonaa Atileetiksii Addunyaa bara 2017 Londanitti dorgomame irraatti yeroo 7ffaaf Shaampiyoonii erga ta’ee booda dorgommii Tiraakii dhaabuusaa beeksisee ture. Bara 2018 gara fiigicha daandiirratti kan deebi’e Moo Faaraan Maaraatoonii Chiikaagoo sa’aatii 2:05:11 rikoordii Awurooppaa fooyyeessuun kan injifate yoo ta’u, Maaraatoonii Londaniin 3ffaa bahe.

Barana Maaraatoonii Londoniin 2:05:39 5ffaan xumure. Maratoonii Chikaagoo ji’a darbe fiigameen ammoo 8ffaa bahe. Miidiyaa waliin turtii kan taasise Faarah’n Waggootaa itti aanan Maaraatoonii irratti hirmaachuun barbaada,Maraatoonii Chikaagoo injifachuun na gammachiiseera,Maaratoonii Londaniin 3ffaa bahuun fooyya’aadha jedhe. Shaakalliin Maaraatooniif hojjetamu kan tiraakiitin faallaadha kan jedhu Faaran, Olompiikii Tookiyoon gara Tiraakiitti deebi’uuf murteessera jedhe. Saffisa koo ammas hin dhabne,garuu shaakala cimaa taasisuun narraa eegama jedheera.

Madda: World Athletics fi BBC.

 

Facebook Comments