Atileetonni Itiyoophiyaa fi Keeniyaa Maaraatoonii Mumbaayirratti wal morku.

Atileetonni Itiyoophiyaa fi Keeniyaa Maaraatoonii Mumbaayirratti wal morku.

 

 

OBN Amajjii 08,2012-Maaraatoonii Mumbaayi Dilbata dhufu Indiyaatti dorgomamuun Atleetonni Itiyoophiyaa hedduun qooda ni fudhatu.

Marsaa 17ffaa maaraatoonii Mumbaay kanaan morkiin atleetota Itoophiyaa fi Keeniyaa xiyyeeffannoo argateera.

Gama dubartootaan shaampiyooniin bakkichaa bara darbee Warqinesh Alamuu ni injifatti jedhamte eegamti.

Faantuu Itichaa, Amaanee Bariisoo, Mootuu Magarsaa, Askaalee Alamaayyoo, Muluu Gaaddisee, Almaaz Negedee, Masarat Gabree, Ma’araguu Hayyaaloom fi Heven Hayiluu atleetota Itoophiyaa biroo qooda fudhatani.

Dhalootaan Itoophiyaa taatee Baahreeniif kan fiigdu Xajjituu Dhaabaas morkattuu cimtuudha.

Dhiirotaan, Itoophiyaadhaa dorgommichaan kanneen meedaaliyaa warqii qaban Abarraa Kumaa, Daawit Waldeefi Shumat Akaalnewu ni eegamu.

Keeniyaarraa ammoo shaampiyoonii bakkichaa bara darbee Kosmas Laagaat dabalatee Daniel Kibet fi Vinsenti Roonoo morkattoota ciccimoodha.

Marsaawwan 16’n Maaraatoonii Mumbaay darban keessaa atleetonni Itoophiyaa gama dubartootaan yeroo 12’f ol’aantummaan xumuraniiru.Dhiirotaan yeroo 3 shaampiyonii ta’an.Madda:-Sport Star

Facebook Comments