Dorgommiin Teenisa dirree “Australian Open” bara 2020 xiyyeeffannoo argateera.

Dorgommiin Teenisa dirree "Australian Open" bara 2020 xiyyeeffannoo argateera.

OBN Amajji 08,2012-Dorgommiin Teenisa dirree “Australian Open” bara 2020 Wiixata eegalamu gamanumaa xiyyeeffannoo argateera.

Marsaa 108ffaan dorgmmichaa balaa ibiddaa bosona guddicha Awustiraaliyaa mudateen booda wiixata dhufu eegalama.

Dorgomii guddaa fi jallatamaa teenisa dirree kanarratti morkattoonni ciccimoon addunyaa kanaa  hundi qooda ni fudhatu.

Dorgommichaan yeroo 5 shaampiyooni ta’uun seenaa boonsaa kan qabdu lammiin USA ganna 39 venas wiiliyaams lammii biyya ishee fi dardara ganna 15  Kookoo Gawuf lwain morkiin taaisstu xiyyeeffannoo argateera.

Miidhamarra kan turte Venas bayayanachuun kaka’umsa gaariirratti kan argamtu  Kookoo Gawuf irraa qormaata jabaatu ishee mudata jedhamee eegama.

Koko Gaawuf dorgommii Teenisa dirree Wembelden ji’a Adoleessa dorgomame irratti osoo hin eegamiin Veenaas Wiiliyaamsi injifachuun ni yaadatama.

Gama dhirotaan Novaak jokovich fi Rojar federer  dabalate dorgomtoonni ciccimoon hedduun Awustiraaliyaatti ni eegamu.BBC

Facebook Comments