Maraatoonii Hiwustan Atileetonni Itoophiyaa tilmaama argataniiru.

Maraatoonii Hiwustan Atileetonni Itoophiyaa tilmaama argataniiru.

 

 

OBN Mudde 30,2012-Maraatoonii Hiwustan Amajjii 19 dorgomamuuf Atileetonni Itoophiyaa tilmaama injifannoo argataniiru.

Dubaraan Shampiyooniin dorgommichaa Biruktaayit Daggafaa yeroo 4ffaaf dorgommicha injifattee seenaa haaraa galmeessuuf morkiin atileetota Itoophiyaa 7 waliin fiigdu ni eegama.

Fageenyichaan sa’aatii foyyaa’aa kan galmeessaan Shukkoo Ganamoo, Baqqalach Guddataa, Sicaalee Dalasaa, Masarat Ballaxaa, Balayinash Fiqaaaduufi Askalee Mirach ni hirmaatu.

Dhiiraan Taarikuu Baqqalaa, Boonsaa Didhaa,Abdii Ibrahim, Kalkilee Gazzahanyii fi Amanu’el Mesel morkiin taasisan si’oominaan eegama.

Bifuma walfakkaatuun dorgommiin walakkaa Maraatoonii achuma Hiwustanitti dorgomamuun dubaraan Galatee Burqaa,Ruutii Aagaafi Gooyitom G/Silaasee ni hirmaatu.

Dhiiraan Jamaal Yimar, Shuraa Qixxataafi Andu’amlek Ballihuu morkiin atileetota fageenyichaa waliin taasisan ni eegama.

 

Facebook Comments