Obbo Duubee Jiloo Komiishinara Itti Aanaa  Komiishinii Ispoortii Federaalaa ta’uun muudaman.

Obbo Duubee Jiloo Komiishinara Itti Aanaa  Komiishinii Ispoortii Federaalaa ta'uun muudaman.

 

 

 

OBN Amajjii 18,2012 – Obbo Duubee Jiloo Komiishinara Itti Aanaa  Komiishinii Ispoortii Federaalaa ta’uun muudaman.

Obbo Duubee Jiloo Daarektera Tekinikaa Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaa ta’uun hojjechaa kan turan yeroo ammaa Komiishinara Itti Aanaa  Komiishinii Ispoortii Federaalaa ta’uun muudamaniiru.

Facebook Comments