Komii istaadiyeemii Godina Iluu Abbaa Boor

OBN Gurraandhala 5, 2012 – Hawaasniifi ogeeyyiin ispoortii G/I/A/Boor rakkoo istaadiyeemiiifi bakka oolmaa dargaggootaa dhabamuun, ispoortii godinichaa boodatti harkisuun dargaggoota araada gara garaaf saaxilaa jira jedhan.

Godinni I/A/Boor burqaa ispoortiteessitootaa hedduu ta’us waggoota muraasaa as xiyeeffannoon ispoortii godinichaaf laatame laafaa ta’uun hirmaannan ispoortii godinichaa sadarkaa biyyaatti qabu xiqaataa dhufeera.

Ittigaafatamaan Koomishinii Ispoortii Godina I/A/Boor obbo Dirribaa Waggaa sababa hanqina baajataan ispoortiin godinichaa boodati hirkifachuuf sababa ta’eera jedhu.

Ispoortii godinichaa gama hundaan bakkatit deebisuuf mana maree isportii godinichaa waliin hojjatamaa akka jiru ni dubbatu.

Rakkoon istaadiyeemiii Magaalaa Mattuu furuufis bulchiinsi magaalichaa Birrii kuma dhibba 8 oliin suuphaa adda addaa gaggeessaa akka jiru obbo Dirribaan dubbataniiru.

Bafiqaaduu Mokannanitu gabaase.

Facebook Comments