Tapha xummuraa marsaa jalqabaa Piriimer Liigii Itiyoophiyaatiin Istaadiyeemii Finfinneetti Q/Giyoorgis fi Adaamaan goolii malee qixa bahan.

Tapha xummuraa marsaa jalqabaa Piriimer Liigii Itiyoophiyaatiin Istaadiyeemii Finfinneetti Q/Giyoorgis fi Adaamaan goolii malee qixa bahan.

 

 

OBN Gur. 17,2012-Tapha xummuraa marsaa jalqabaa Piriimer Liigii Itiyoophiyaatiin Istaadiyeemii Finfinneetti Q/Giyoorgis fi Adaamaan goolii malee qixa bahan.

Caalmaa taphaa fudhatee taphaachaa kan ture Adaamaan carrawwan goolii argatus itti fayyadamuu hin dandeenye.

Adaamaan qixa bahuusaatiin qabxii 19’n sadarkaa 9ffaan marsaa jalqabaa yoo goolabu,Sabbanni fi Jimmaan qabxii 18 qixa qabu.

Q/Giyoorgis ammo qabxii 28’n dursummaasaan yoo xummuru, Faasil 26’n 2’ffaa,Maqalee 70 indartaa 25’niin 3ffaadha.

Haadiyyaa Hoosaa’inaa qabxii 13’n sadarkaa dhumaan yoo goolabu, Yunvarsitiin Walwaaloo Addigrat 16’n, Dirre Dhawaan 17’n fi sdarkaan isaanii ammo 15ffaafi 14ffaa taheera.

Oduma walfakkaatuun Koreen dorgommii liiigichaa pirimer Liigii Itiyoophiyaa marsaa 2ffaan torbee 2 booda Guraadhala 29 fi 30 akka eegalu murteessee jira. Bonjee Dagaagaatu gabaase.

Facebook Comments