Taphataan Kubbaa Miilaa Garee Biyyaalessaa  Itiyoophiyaa duraanii Mogos Taaddasaa du’aan Addunyaa kanarraa boqote.

Taphataan Kubbaa Miilaa Garee Biyyaalessaa  Itiyoophiyaa duraanii Mogos Taaddasaa du'aan Addunyaa kanarraa boqote.

OBN Gur 05,2012-Taphataan Kubbaa Miilaa Garee Biyyaalessaa  Itiyoophiyaa duraanii Mogos Taaddasaa du’aan Addunyaa kanarraa boqote.

 

 

Taphataan Kubbaa Miilaa Garee Biyyaalessaa Itiyoophiyaa duraanii Mogos Taaddasaa rakkoo fayyaa isa mudatee yaalamaa ture guyyaa har’aa  du’aan Addunyaa kanarraa boqoteera.

MogosTaaddasaa Garee Kubbaa Miilaa Qiddus Giyoorgis,  Buna Sidaamaa, Magaalaa Adaamaa,Humna Ibsaa fi Waldiyaaf taphateera.

Garee Kubbaa Miilaa Biyyaalessaa Itiyoophiyaa keessattis sadarkaa gadii haga Olaanaatti taphachuun gahee isarraa eegamu baheera.

Madda:- Fedeeshinii Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa.

Facebook Comments