Waldorgommiin Biskileetonni Itiyoophiyaa irratti hirmaachaa jiran har’a ni gaggeeffama

OBN Gurraandhala 17, 2012 – Waldorgommiin Biskileetonni Itiyoophiyaa irratti hirmaachaa jiran marsaa 3ffaan har’a ni gaggeeffama.

Waldorgommiin Toor Ruwaandaa Biskileetonni Itiyoophiyaa irratti hirmaachaa jiran marsaa 3ffaan har’a ni gaggeeffama.
Dorgomicha irratti Tamasgeen Mabraatuu, Nagaasii Hayiluu, Kibre’aab Taklahaymaanot, Hayilemolokooti Walda Abiziginaafi Filimoon Zaraaburuuki Itiyoophiyaa bakka bu’anii hirmaachaa jiru.

Muluu Kinfee kilaba Firaansi Neepi Deelikoo Waani Pirooveenchiinfi Habta’aab W/ Gabreel immoo kilaba Afrikaa Kibbaa Poortichi bakka bu’uun hirmaachaa jiru.

Dorgomichi kiilomeetira 142 kan haguugu yoo ta’u, dorgommii marsaa 2ffaa guyyaa Kaleessaa gaggeeffameen dorgomaan kilaba Firaansi Neepi Deelikoo Waani Pirooveenchiini Muluu Kinfee kiilomeetira 120 tuqaa 5 galmeesisuun injifateera.

Haaluma kanaan waldorgommicha Hayilemolokooti sadarkaa 11ffaa, Filimoon 36ffaa, Kibre’aab 42ffaa,fi Tamasgeen 57ffaa qabachuun xumuraniiru.

Facebook Comments