Miseensonni kilabii Juveentus ittisa Vaayirasii koronaaf mindaasaaniirraa Paawundii miil. 80.7 gumaachuuf murteessan.

Miseensonni kilabii Juveentus ittisa Vaayirasii koronaaf mindaasaaniirraa Paawundii miil. 80.7 gumaachuuf murteessan.

 

 

OBN Bit.21,2012-Miseensonni kilabii Juveentus ittisa Vaayirasii koronaaf mindaasaaniirraa Paawundii miil. 80.7 gumaachuuf murteessan.

Sababa weerrarri Vaayirasii Koronaa Itilii keessatti yaaddoo guddaa ta’eef sochiileen ispoortii kamiyyu dhorkameera.

Biyyattiin akka addunyaattuu weerara vaayirasii kanaan guyyaan namoota heddu du’aan dhabuun dursaa jirti.
Kana ittisuuf dhaabbileen biyyattii keessa jiran hundi deeggarsasaanii cimsani itti fufaniiru.

Miseensonni kilabii kubbaa miilaa Itilii Juveentuus, mindaasaniirraa hir’isuun deeggarsa maallaqaan hawaasasaanii bira dhaabbachuuf murteessaniiru.

Kiristaanoo Ronaaldoo fi Aron Raamsee dabalatee taphattoonni kilabichaa hundi mindaa isaanii ji’a Bitootessaatii eegaluun ji’oota afuriif akka deeggaran himameera.

Miseensota kilabichaa yeroo rakkoo kanatti lammiileesaanii bira dhaabbataniif galata qaba jedhe hoggansi kilabii Juveentus.

Taphattoonni liigota gurguddoo Awurooppaa hedduun, kilaboonni Jarmanii Baayermunikifii Boorushiyaa Doortimuundi haaluma kanaan miindaasaaniirraa hir’isuun ittisa weerara Vaayirasii koroonaaf tumsuuf waliigaluusaanii ibsameera. Madda:- Sky sport fi BBC sport

Facebook Comments